Ways of Seeing, 7,5 hp, 2021

Inställt kurstillfälle HT2021
Kursen Ways of Seeing för yrkesverksamma ger en introduktion till hur kunskaper om normkritik kan fungera som redskap för att utvidga din praktik bortom för-givet-tagna eller för-sant-hållna idéer om hur vi når ut till fler. Med ditt befintliga arbete i centrum, prövar vi gemensamt nya infallsvinklar på görandet för att stärka visuell kommunikation som socialt och konstnärligt hållbar praktik. 

Kursansvarig lärare: Professor Johanna Lewengard

Målgrupp
Yrkesverksamma inom visuell kommunikation; grafiska formgivare, illustratörer, serietecknare, animatörer, filmare, typografer, art directors, creative directors, fotografer m.fl.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande:
– ha grundläggande kunskap och förståelse inom området visuell kommunikation
– visa förmåga att resonera kring den visuella kommunikationens möjlighet som deltagande kraft i samhälleliga processer
– kunna ge exempel på hur estetiska förskjutningar kan användas för att förändra kommunikationen i ett projekt
– visa förmåga att redogöra för normkritiska metoder samt hur de kan appliceras på det egna arbetet

Kursens innehåll
– Normkritisk visuell kommunikation som språk och metod.
– Kartläggning och analys av områdets begrepp och referenser.
– Undersökning av hur identitet, normer och gränser produceras och reproduceras genom visuell kultur.
– Visuell kommunikation och dess möjliga förhållanden till makt och andra samhälleliga aspekter.
– Exempel på hur estetiska förskjutningar kan användas för att förändra kommunikation.
– Exempel på hur visuell kommunikation har förändrats över tid.

Förkunskapskrav (behörighetskrav)
Konstnärlig kandidatexamen eller kandidatexamen inom kommunikationsområden såsom visuell kommunikation, design, konst, konsthantverk, arkitektur, journalistik eller liknande. Alternativt motsvarande kunskaper genom yrkesverksamhet inom ovan angivna områden.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska 6/Engelska A.

Urval
Samlad bedömning av tidigare meriter samt intresseförklaring (max. 1500 tecken).

Antal studieplatser: ca 25

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Redovisning av en normkritisk process genom ett gestaltande eller skriftligt arbete samt muntlig och visuell presentation vid slutseminarium. Redovisning av arbete dokumenteras i form av en samlad publikation vid kursens slut.

Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt och Underkänt.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 35. 2021 - v.2. 2022
Studietakt: 25%
Studieform: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt kurslitteratur. Kursen fokuserar på diskussioner kring olika begrepp och referenser inom visuell kommunikation. Dessa diskussioner genomförs i seminarieform, genom föreläsningar samt samtal om estetiska förskjutningar. En del av tiden används för självständigt kritiskt undersökande arbete.

Undervisningen sker företrädesvis på svenska, kurslitteratur och föreläsningar kommer även att ges på engelska.

Plats
: Konstfack

Undervisningsspråk: I huvudsak svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. 

Undervisningsnivå: Avancerad

Kursplan:  GIF009_Ways of Seeing_7 5hp.pdf


Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars till och med 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

2. Filer att skicka in till konstfack.se
- CV + Intresseförklaring (max 1500 tecken) (1) PDF-fil.
Sammanlagt en (1) PDF-fil ska laddas upp.

 

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.