Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp, 2019

Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Målgrupp
Lärare i bild, slöjd, media och design. VFU-handledare och blivande VFU-handledare.

Innehåll
- Centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp
- Undervisning och lärprocesser
- Handledningsprocessen: teorier och strategier
- Handledningsprocessen: samtalsmetodik
- Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
- Ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning
- Forskningsmetodik

Lärandemål
Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
- problematisera centrala begrepp och teoretiska perspektiv på individ- och grupphandledning
- självständigt värdera olika metoder och förhållningssätt i planering, genomförande och analys av professionella handledningssamtal
- självständigt tillämpa etiska begrepp och teorier för att kunna identifiera och hantera yrkesetiska dilemman
- analysera och värdera den egna professionen utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Betyg och examination
För kursen används betygsskalan Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.

Kursen examineras genom:
- Skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi
- Skriftlig och muntlig redovisning av praktiknära forskningsprojekt

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v.36 2019 - v.23 2020
Studietakt: Kvartsfart (25%)

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju vardagar under kurstiden. Däremellan är det självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska

Antal platser: ca 15

Kurskod: LF1008

Kursplan: LF1008_Handledarutbildning för lärare.pdf

Litteraturlista: Publiceras innan kursstart

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller motsvarande.

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A

Urval: Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan 

Anmälan sker under perioden 15 mars och 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Anmäl dig på www.antagning.se

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2019

15 mars 2019
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

15 april 2019
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2019
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

11 juli 2019
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

26 juli 2019
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

1 augusti 2019
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagning
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 13 februari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö