Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp, 2020

Den här kursen är tänkt för yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare som känner behov av att vidareutbilda sig för att öka sin kompetens inom rörliga media. Kursen är också riktad till relativt nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå som vill ha fördjupad kunskap inom animation och rörlig grafik.

Kunskapen syftar till att ta deltagarnas kunnande inom form, illustration, konst och design in i ytterligare en dimension: animation och rörlig grafik.

Vi kommer att arbeta för att lära oss att undvika stereotyp kommunikation och förhålla oss kritiskt till mediets konventioner.

Lärare: Kalle Sandzén, Johan Forslind samt andra gästlärare.

Kalle Sandzén (kursansvarig), adjunkt rörliga medier avdelningen för grafisk form och illustration. Utbildad vid Konstfack animation och animationslinjen på National fil school Lódz, Polen. Medgrundare av animationsproduktionsbolaget Alphaville AB.

Johan Forslind, lärare bildlärarlinjens medieutbildning och animatör med 15 års livserfarenhet inom film och datorspel


Målgrupp
Yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare och nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha förmåga att genomföra en professionell animerad digital produktion
- visa grundläggande färdigheter i 2D-animation
- visa grundläggande färdigheter inom rörlig typografi och rörlig grafik.
- ha förmåga att reflektera över animation som visuell kommunikation
- redogöra för grundläggande animationsprinciper.
- visa förmåga att tillämpa förproduktionsverktyg som storyboard, manus och animatic.
- kunna genomföra ett animationsprojekt på avancerad nivå.
- ha förmåga att anlägga ett normkritiskt perspektiv inom området animation.
- kunna visa att hen är orienterad i 3D-animation och modellering

Kursens innehåll
- Analog 2D-animaton
- Digital 2D-animation
- Stop Motion, cut-out, dockor och green screen
- Förproduktionsverktyg och planering
- Ihopläggning i After Effects
- Rörlig typografi och grafik
- 3D-animation och modellering i 3D-datorprogram
- Animationshistoria och kritiskt förhållningssätt till animationshistorien
- Normer i bildberättande
- Individuellt animationsprojekt

Förkunskapskrav
Särskild behörighet:
- Minst 5 års yrkesverksamhet inom bild- eller filmområdet och/eller
- Avlagd kandidatexamen alternativt avslutad yrkesutbildning inom konst, film eller design.
Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval
Urval sker på konstnärlig grund genom bedömning av den sökandes portfolio + motiveringsbrev.

Antal studieplatser: ca 16 deltagare

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 36 2020 - v 2 2021
Studietakt: 50 % av heltid

Utbildningsnivå: Avancerad

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan: DIF001 Animation och rörlig grafik för ykresverksamma, 15 hp_kursplan.pdf


Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 16 mars till och med 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.


2. Filer att skicka in till konstfack.se
Filer att ladda upp:
- Portfolio, 3-5 arbeten
- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Accepterade filformat: PDF, JPG, MOV, MP4, TIF.
Eventuella filmer ska komprimeras med H.264.

Institution: Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2020

1. Anmälan via antagning.se 
2. Ladda upp filer via konstfack.se

16 mars 2020
Anmälan (antagning.se) öppnar.

15 april 2020
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2020
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

9 juli 2020
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

24 juli 2020
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

30 juli 2020
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Kursansvarig lärare: 
Kalle Sandzén, grafisk form och illustration

Institution
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Uppdaterad: 31 januari 2017
Sidansvarig: Antagningen