Från:                                           Universitetskanslersämbetet <tillsyn@uka.se>

Skickat:                                      den 28 november 2019 13:26

Till:                                              registrator@uu.se; registrator@lu.se; registrator@gu.se; registrator@su.se; registrator@umu.se; registrator@liu.se; registrator@ki.se; registrator@kth.se; registrator@ltu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@oru.se; registrator@mau.se; registrator@miun.se; registrator@slu.se; registrator@bth.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@hb.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mdh.se; registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; marita.hilliges@suhf.se

Ämne:                                        Remiss om uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden (reg.nr 32-00555-19 hos UKÄ)

Bifogade filer:                        Remiss om uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden.pdf; Bilaga 1 - Sändlista.pdf; Bilaga 2 - TillsynsPM.pdf; Bilaga 3 - Skrivelse.pdf

 

Hej

Se bifogad remiss (inklusive bilagor) om uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden. Remissen är ställd till samtliga universitet och högskolor med staten som huvudman, samt skickad för kännedom till SUHF. Svar bör ha inkommit till UKÄ senast den 24 januari 2020.

Med vänlig hälsning
Sofia Tiberg

OBS! Om du vill svara - ändra inte i e-postmeddelandets ämnesrad eller den angivna svarsadressen.
Ärendenumret kopplar svaret direkt till ditt ärende.

Universitetskanslersämbetet/The Swedish Higher Education Authority
Box 7703, Löjtnantsgatan 21
SE-103 95 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iaIs0-0000a4-3y&i=57e1b682&c=7LjwqgyxYhkXFV_l9M3gF-XTxIuM17n3CBWCPFAUiPMrNvkk0i4vQabJmAfM9vrUZJlpsdmWxuwuFfxDaXwNjPphUL248LWVFyTh9bCtBkDE8xrkXSiOpu2Gz0fqkUO3ujEVX5YLtq7ejwbxmPIoilJq9_QIuKVzE7caOkJ0PdUiPkDBkUWaramdEVa5oUpFO6dsSPD1q5Su93toqC6YWw