Från:                                           Universitetskanslersämbetet <tillsyn@uka.se>

Skickat:                                      den 21 november 2019 16:57

Till:                                              registrator@uu.se; registrator@lu.se; registrator@gu.se; registrator@su.se; registrator@umu.se; registrator@liu.se; registrator@ki.se; registrator@kth.se; registrator@ltu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@oru.se; registrator@mau.se; registrator@miun.se; registrator@slu.se; registrator@bth.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@hb.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mdh.se; registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; sfs@sfs.se

Ämne:                                        Remiss om studentinflytande (reg.nr 32-00353-19 hos UKÄ)

Bifogade filer:                        Bilaga 2 - Typer av beslut - Word.docx; Bilaga 1 - Sändlista.pdf; Bilaga 3 - Författningstext och förarbetsuttalanden.pdf; Remiss om studentinflytande.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej

Se bifogad remiss (inklusive bilagor) om studentinflytande när en enda person bereder eller fattar beslut. Remissen är ställd till samtliga universitet och högskolor med staten som huvudman samt Sveriges förenade studentkårer (SFS). Svar bör ha inkommit till UKÄ senast den 24 januari 2020.

Med vänlig hälsning
Sofia Tiberg

OBS! Om du vill svara - ändra inte i e-postmeddelandets ämnesrad eller den angivna svarsadressen.
Ärendenumret kopplar svaret direkt till ditt ärende.

Universitetskanslersämbetet/The Swedish Higher Education Authority
Box 7703, Löjtnantsgatan 21
SE-103 95 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iXopj-0004hZ-5Y&i=57e1b682&c=RXhjTwXH92pkTsg4cssLJIvbEmcgDMaLzPFUUcSRqRnUZNRsQUl2X-BRr81w5LyYcxg_ndlwa-cQd0GbOUFIOW4l4qphvzSw9Xqg7gW8hsIx8s-MQjahZTxAEx2TPSBs19faxrBSw22wZ4Uk64MMsWm0sxe9ujugEv-BIQZ2oRI7msNo_o4eGeKDxbPbHu4XX5zbz4YKOfy0wb_Nbx9cMA