Från:                                           Andrus Ers

Skickat:                                      den 14 oktober 2019 14:56

Till:                                              pia.vallgarda@suhf.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        KF2019-V01-35_Konstfack_remissvar Kodex forskningens integritet mm

Bifogade filer:                        KF2019-V01-35_Konstfack_remissvar Kodex forskningens integritet mm.docx

 

Hej,

 

Här kommer Konstfacks remissvar på SUHFs förslag på rekommendationer kring Kodex för forskningens integritet etc.

 

Med vänliga hälsningar,

Andrus Ers

 

Andrus Ers
PhD, Projektledare / Project Manager
E-mail: andrus.ers@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 12

Mobile: + 46 8 450 41 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
961
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga