Från:                                           Helen Engman

Skickat:                                      den 7 oktober 2019 08:19

Till:                                              Jari.Rusanen@uhr.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        Remissvar svensk-engelsk ordbok version 12/ Konstfack dnr  KF2019/VO1/36

Bifogade filer:                        UHR-ordboken v. 12, remissutskick 2019-09-20KF.docx

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej Jari,

Här kommer Konstfacks svar på remissen för UHR:s svensk-engelska ordbok.

 

Trevlig helg!

 

Med vänlig hälsning,

Helén Engman
Kommunikatör/ Communications officer
E-mail:
helen.engman@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 42 50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -