Från:                                           Helen Engman

Skickat:                                      den 20 september 2019 15:50

Till:                                              Registrator; Elisabet Nordwall

Ämne:                                        FW: Remiss  -  UHR:s svensk-engelska ordbok version 12

Bifogade filer:                        UHR-ordboken v. 12, remissutskick 2019-09-20.docx; presentation UHR-ordboken, version 12.pdf; användarundersökning 2019 resultat.pdf; följebrev remiss ordbok version 12.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

 

 

Från: Jari Rusanen <Jari.Rusanen@uhr.se>
Datum: fredag 20 september 2019 14:57
Till: Jari Rusanen <Jari.Rusanen@uhr.se>
Ämne: Remiss - UHR:s svensk-engelska ordbok version 12

 

Kära kollegor i referensgruppen,

 

Bifogad finner ni årets remiss för UHR:s svensk engelska ordbok och även följebrevet med instruktioner. Deadline för remissen är den 11 oktober 2019. Vi ser framemot era svar.

 

Jag bifogar även resultatet från användarundersökningen som vi gjorde i början av året samt presentationen av terminologiarbetet.

 

Jag vill även passa på att önska er en trevlig helg!

 

Med vänlig hälsning,

 

Jari Rusanen

Handläggare vid Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

 

jari.rusanen@uhr.se

Telefon: 010-470 04 42

Växel:  010-470 03 00

 

Universitets- och högskolerådet

Box 450 93

104 30 Stockholm

 

www.uhr.se