Från:                                           Lars Alberius <lars.alberius@suhf.se>

Skickat:                                      den 10 september 2019 12:14

Till:                                              Lars Alberius

Kopia:                                        Marita Hilliges; Pia Vallgårda

Ämne:                                        SUHF: Remiss angående Rekommendation av kodex för forskningens integritet mm

Bifogade filer:                        SUHF -Rekommendation av kodex för forskningens integritet mm - FÖRSLAG 190910.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Till rektorer, förvaltningschefer och registrator vid SUHF:s medlemslärosäten

 

SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed (https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-etikfragor-oredlighetsfragor-god-forskningssed/) har tagit fram ett förslag till rekommendation av kodex för forskningens integritet, definitioner av avvikelser från god sed i forskning samt hanteringsordning för misstankar om allvarliga avvikelser från god sed. Förslaget finns som bilaga.

 

Förslaget till rekommendation sänds härmed till SUHF:s medlemslärosäten för synpunkter.

 

Förslaget är framtaget av arbetsgruppen efter synpunkter från etikworkshopen den 3 september: https://suhf.se/aktiviteter/etik-workshop/

 

SUHF önskar synpunkter senast 15 oktober kl 15.00 (för att ha möjlighet att sammanställa dem inför diskussion på förbundsförsamlingen senare samma månad). Synpunkterna sänds till Pia Vallgårda på SUHF:s kansli (pia.vallgarda@suhf.se).

 

Om det finns frågor eller annat var vänlig kontakta SUHF:s generalsekreterare Marita Hilliges (marita.hilliges@suhf.se).

 

 

Enligt uppdrag

Lars Alberius

 

 

--

Lars Alberius

Utredare/Project Manager

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

The Association of Swedish Higher Education Institutions

 

Tryckerigatan 8

SE-111 28 Stockholm

 

Telefon/Telephone: +46 (0)8 32 46 04

Mobil/Mobile phone: +46 (0)70 869 24 60

Mejl/Mail: lars.alberius@suhf.se

Webb/Web: www.suhf.se