Från:                                           Ann Amling

Skickat:                                      den 4 september 2019 09:50

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        remissvar KF2019/VO1/32

 

Hej

Se information nedan om inskickat remissvar

 

/Ann

 

Från: Ann Amling
Skickat: den 4 september 2019 09:48
Till: 'registrator@msb.se' <registrator@msb.se>
Ämne: svar angående dnr 2019-02194

 

Hej

Konstfack har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och tillhörande konsekvensutredning (diarienummer 2019-02194) och skickar därmed inte in någon svarsblankett/mall.

 

Vänligen

 

Ann Amling
IT-chef
E-mail: ann.amling@konstfack.se

Phone: + 46 8 450 43 90
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga