Från:                                           Magnus Mörck

Skickat:                                      den 27 juni 2019 11:47

Till:                                              registrator@uhr.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        SV: Remiss gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

 

Hej!

Eftersom förslaget bara rör Konstfack i begränsad omfattning avstår Konstfack ifrån att svara på remissen.

 

 

Med vänliga hälsningar

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art

 

Från: Registrator
Skickat: den 26 juni 2019 15:44
Till: Magnus Mörck <Magnus.Morck@konstfack.se>
Ämne: VB: Remiss gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

 

Hej Magnus,

 

En remiss till dig….dnr KF2019/VO1/29

Sista dag att svara 2019-08-14

Skicka kopia på svaret till registrator.

 

Mvh

Barbara

 

Med vänlig hälsning

 

Barbara Pawlak
Registrator
E-mail: barbara.pawlak@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 4108
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
xxx
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga

 

 

 

Från: Erica Finnerman <Erica.Finnerman@uhr.se>
Skickat: den 25 juni 2019 15:00
Till: registrator@uu.se; registrator@lu.se; registrator@gu.se; registrator@su.se; Registrator Umeå <registrator@umu.se>; registrator@liu.se; registrator@ki.se; registrator@kth.se; registrator@ltu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@oru.se; registrator@miun.se; registrator@slu.se; registrator@mau.se; registrator@bth.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@hb.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator <registrator@konstfack.se>; registrator@kmh.se; registrator@mdh.se; registrator@sh.se; registrator@chalmers.se; registrator@esh.se; registrator@hhs.se; registrator@ju.se; info@rkh.se; info@sophiahemmethogskola.se; registrator@uka.se; registrator@skolverket.se; sfs@sfs.se; linda.geren@suhf.se; info@folkbildningsradet.se; registrator@skolinspektionen.se; secretariat@lfsl.net; admin@sectionsuedoise.com; onh@onh.se; kansli@sulf.se; si@si.se; johan.ahlqvist@eskilstuna.se; info@utlandsundervisning.se
Kopia: Registrator <Registrator@uhr.se>; Tuula Kuosmanen <Tuula.Kuosmanen@uhr.se>; Gunilla Hammarström <Gunilla.Hammarstrom@uhr.se>; Per-Anders Stensson <P-A.stensson@uhr.se>; Lotten Delin <Lotten.Delin@uhr.se>; Eva Röyter <Eva.Royter@uhr.se>
Ämne: Remiss gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

 

Hej!

Härmed översänder Universitet- och högskolerådet förslag till

 

Se bifogade föreskrifter, missivbrev och konsekvensutredning

 

Eventuella synpunkter på förslagen önskas senast den 14 augusti 2019 och skickas till registrator@uhr.se

 

Kontaktpersoner i detta ärende är Erica Finnerman, telefon: 010-470 03 65, e-postadress erica.finnerman@uhr.se

 

Med vänlig hälsning

Erica Finnerman

 

 

Erica Finnerman
Utredare
Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

Erica.finnerman@uhr.se
Telefon: 010-470 03 65
Växel: 010-470 03 00

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

www.uhr.se