Från:                                           Erica Finnerman <Erica.Finnerman@uhr.se>

Skickat:                                      den 25 juni 2019 15:00

Till:                                              registrator@uu.se; registrator@lu.se; registrator@gu.se; registrator@su.se; Registrator Umeå; registrator@liu.se; registrator@ki.se; registrator@kth.se; registrator@ltu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@oru.se; registrator@miun.se; registrator@slu.se; registrator@mau.se; registrator@bth.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@hb.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator; registrator@kmh.se; registrator@mdh.se; registrator@sh.se; registrator@chalmers.se; registrator@esh.se; registrator@hhs.se; registrator@ju.se; info@rkh.se; info@sophiahemmethogskola.se; registrator@uka.se; registrator@skolverket.se; sfs@sfs.se; linda.geren@suhf.se; info@folkbildningsradet.se; registrator@skolinspektionen.se; secretariat@lfsl.net; admin@sectionsuedoise.com; onh@onh.se; kansli@sulf.se; si@si.se; johan.ahlqvist@eskilstuna.se; info@utlandsundervisning.se

Kopia:                                        Registrator; Tuula Kuosmanen; Gunilla Hammarström; Per-Anders Stensson; Lotten Delin; Eva Röyter

Ämne:                                        Remiss gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Bifogade filer:                        Missiv.pdf; Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval, bilaga 5.END.pdf; KonsekvensutredningEND.pdf; Sändlista remiss grundläggande behörighet och urval.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej!

Härmed översänder Universitet- och högskolerådet förslag till

 

Se bifogade föreskrifter, missivbrev och konsekvensutredning

 

Eventuella synpunkter på förslagen önskas senast den 14 augusti 2019 och skickas till registrator@uhr.se

 

Kontaktpersoner i detta ärende är Erica Finnerman, telefon: 010-470 03 65, e-postadress erica.finnerman@uhr.se

 

Med vänlig hälsning

Erica Finnerman

 

 

Erica Finnerman
Utredare
Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

Erica.finnerman@uhr.se
Telefon: 010-470 03 65
Växel: 010-470 03 00

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

www.uhr.se