Från:                                Elisabet Nordwall

Skickat:                           den 12 juni 2019 14:39

Till:                                  u.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia:                             Registrator

Ämne:                             Konstfacks yttrande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:16)

Bifogade filer:                 KF_strut_SOU2019-6_KF2019V0122_final.docx

 

Uppföljningsflagga:       Följ upp

Flagga:                            Har meddelandeflagga

 

Till Utbildningsdepartementet    YTTRANDE                                        KF2019/V01/22

                                                          2019-06-12                                    

                                                                                                                   

Konstfacks yttrande över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:16)

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Elisabet Nordwall
Förvaltningschef/University Director
E-mail:
elisabet.nordwall@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 13
Mobile: + 46 70-229 03 06
Fax: + 46 8 450 41 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
Konstfack

FE 24

SE- 838 73 Frösön

Refnr: 940

Ny logga