Från:                                           Magnus Mörck

Skickat:                                      den 8 april 2019 17:31

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        VB: Konstfacks yttrande över Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Bifogade filer:                        KF20190104.docx; KF20190104.pdf

 

För kännedom.

Därmed kan ärende KF2019/V01/04 avslutas.

 

 

Med vänliga hälsningar

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art

 

Från: Magnus Mörck
Skickat: den 8 april 2019 17:31
Till: 'u.remissvar@regeringskansliet.se' <u.remissvar@regeringskansliet.se>
Ämne: Konstfacks yttrande över Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

 

Översänder härmed Konstfacks yttrande över Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige.

 

 

Med vänliga hälsningar

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art