Från:                                           Mattias Wickberg <Mattias.Wickberg@uhr.se>

Skickat:                                      den 8 april 2019 14:13

Till:                                              registrator@uu.se; registrator@lu.se; registrator@gu.se; registrator@su.se; Registrator Umeå; registrator@liu.se; registrator@ki.se; registrator@kth.se; registrator@ltu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@oru.se; registrator@miun.se; registrator@slu.se; registrator@bth.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@hb.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mah.se; registrator@mdh.se; registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; registrator@chalmers.se; registrator@ju.se; sfs@sfs.se; Linda Gerén

Kopia:                                        Registrator; Eva Röyter; Lena Lindberg Ernstson; DL_Ledningsgruppen

Ämne:                                        Remiss - Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Bifogade filer:                        Bilaga 1 - Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015_3).pdf; Bilaga 2 - Konsekvensutredning avseende förslag till ändring i föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015_3).pdf; Bilaga 3 - Sändlista.pdf; Missiv.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej!

 

Bifogar förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet; UHR:s  dnr 4.1.2-00409-2019 . Svar önskas senast den 9 maj.

 

Med vänliga hälsningar

 

Mattias Wickberg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mattias Wickberg

Utredare/Analyst

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

mattias.wickberg@uhr.se

Direkt tfn/phone: + 46 (0)10-4700366

Växel tfn: +46 (0)10-4700300

Universitets- och högskolerådet/Swedish Council for Higher Education

P.O Box 45093, 

104 30 Stockholm

www.uhr.se