Från:                                               Lena Roos

Skickat:                                          den 19 mars 2019 11:27

Till:                                                  Universitetskanslersämbetet

Kopia:                                            Registrator

Ämne:                                            SV: Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

 

Uppföljningsflagga:                   Följ upp

Flagga:                                           Har meddelandeflagga

 

Kategorier:                                    Lila kategori

 

Hej Pontus,

Jag uppfattade att frågan endast handlade om de som fick en varning. (Antal beslut om varningar)

I mannens fall beslutade rektor att lämna ärendet utan vidare åtgärd.

Ärendet handlade om utredning om misstanke av disciplinförseelse gällande överträdelse av Konstfack verkstadsregler.

 

Med vänlig hälsning

 

Lena Roos

Rektors sekreterare / Vice -Chancellors`s secretery

Registrator/Registrar
Phone: + 46 8 450 41 02

 

Från: Universitetskanslersämbetet <tillsyn@uka.se>
Skickat: den 18 mars 2019 10:48
Till: Lena Roos <lena.roos@konstfack.se>
Ämne: SV: Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

 Hej,
Tack för ert svar. Ni har inte angivit vilken förseelse mannen gjort sig skyldig till.

MVH


Pontus Kyrk

OBS! Om du vill svara - ändra inte i e-postmeddelandets ämnesrad eller den angivna svarsadressen.
Ärendenumret kopplar svaret direkt till ditt ärende.

Universitetskanslersämbetet/The Swedish Higher Education Authority
Box 7703, Löjtnantsgatan 21
SE-103 95 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
http://www.uka.se

--------------------------------------------------------------------------------------
Från: lena.roos@konstfack.se
Skickat: 2019-03-05 10:44
Till: jitsy
Ämne: Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

Från: Lena Roos [mailto:lena.roos@konstfack.se]
Skickat: den 4 mars 2019 16:30
Till: tillsyn
Kopia: Registrator
Ämne: SV: Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

 

Hej,

Bifogar svar gällande antal beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade under 2018.

 

Ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet.

Ärende KF2019/VO1/13 hosKonstfack

 

Med vänlig hälsning

 

Lena Roos

Rektors sekreterare / Vice -Chancellors`s secretery

Registrator/Registrar
Phone: + 46 8 450 41 02

 

Från: Universitetskanslersämbetet <tillsyn@uka.se>
Skickat: den 11 februari 2019 09:18
Till: registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se;registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator <registrator@konstfack.se>;info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mdh.se;registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; registrator@chalmers.se;registrator@hhs.se; registrator@ju.se
Ämne: Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

 Hej,
Härmed bifogas UKÄ:s remiss samt en Excel-fil.

Med vänlig hälsning


Pontus Kyrk

OBS! Om du vill svara - ändra inte i e-postmeddelandets ämnesrad eller den angivna svarsadressen.
Ärendenumret kopplar svaret direkt till ditt ärende.

Universitetskanslersämbetet/The Swedish Higher Education Authority
Box 7703, Löjtnantsgatan 21
SE-103 95 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
http://www.uka.se