Från:                                           Elisabet Nordwall

Skickat:                                      den 20 mars 2019 10:07

Till:                                              u.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        SV: Konstfacks remissvar (KF2019-V01-19) ang PM (U2019-00970) om dataskyddsbestämmelser - komplettering god sed - oredlighet i forskning

 

 

Konstfack avstår från att lämna synpunkter på regeringens remiss av PM Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till proposition Ny ordning för att främja god sen och hantera oredlighet i forskning (U2019-00970).

 

Med vänlig hälsning

 

 

Elisabet Nordwall
Förvaltningschef/University Director
E-mail:
elisabet.nordwall@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 13
Mobile: + 46 70-229 03 06
Fax: + 46 8 450 41 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
Konstfack

FE 24

SE- 838 73 Frösön

Refnr: 940

Ny logga