Från:                                           Petra Brundell <Petra.Brundell@uhr.se>

Skickat:                                      den 28 februari 2019 16:27

Till:                                              registrator@gu.se; registrator@su.se; Registrator Umeå; registrator@liu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@du.se; registrator@hkr.se; registrator@hv.se; registrator@mau.se; registrator@slu.se; Registrator; registrator@gih.se; registrator@myh.se; registrator@uka.se; registrator@skolverket.se; registrator@skolinspektionen.se; info@folkbildningsradet.se; onh@onh.se; registrator@arbetsformedlingen.se; stockholm@lansstyrelsen.se; info@friskola.se; sfs@sfs.se; info@skl.se; info@hastnaringen.se; Sara.westholm@hyn.se; maria.eliner@naturbruk.se; DL_Reell kompetens; riksidrottsforbundet@rf.se; remiss@lararforbundet.se; lr@lr.se; forbundet@kommunal.se; info@skolledarna.se; kommunen@eslov.se; kundcenter@hallstahammar.se; gunnar.sundstrom@skelleftea.se; remisser@svensktnaringsliv.se.

Kopia:                                        Per Fermvik; Eva Ekstedt Salzmann; Tuula Kuosmanen; Registrator; Eva Röyter

Ämne:                                        Remiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Bifogade filer:                        ändringsförslag banskötsel för hästsport mfl.pdf; UHR sändlista banskötsel för hästsport mfl.pdf; Konsekvensutredning banskötsel för hästsport mfl.pdf; Missiv.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej!

Härmed översänder Universitet- och högskolerådet förslag till

 

 

Se bifogade missivbrev, föreskrifter och konsekvensutredning.

 

Eventuella synpunkter på förslagen önskas senast den 28 mars 2019 och skickas till registrator@uhr.se eller som vanligt brev till Universitets- och högskolerådet, Box 4050, 104 30 Stockholm.

 

Eventuella frågor besvaras av Petra Brundell på telefon: 010-470 06 90 eller via e-post: petra.brundell@uhr.se

 

Med vänlig hälsning

 

 

Petra Brundell

Utredare
Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

Direkt tfn: 010-470 06 90

Växel tfn: 010-470 03 00

 

Universitets- och högskolerådet

Box 45093
104 30 Stockholm
Besöksadress: Wallingatan 2

 

www.uhr.se