Från:                                           Lena Roos

Skickat:                                      den 4 mars 2019 16:30

Till:                                              tillsyn@uka.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        SV: Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

Bifogade filer:                        Kopia av Disciplin2018 KF.xlsx; KF svar till UKÄ om disciplinärenden.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej,

Bifogar svar gällande antal beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade under 2018.

 

Ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet.

Ärende KF2019/VO1/13 hos Konstfack

 

Med vänlig hälsning

 

Lena Roos

Rektors sekreterare / Vice -Chancellors`s secretery

Registrator/Registrar
Phone: + 46 8 450 41 02

 

Från: Universitetskanslersämbetet <tillsyn@uka.se>
Skickat: den 11 februari 2019 09:18
Till: registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator <registrator@konstfack.se>; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mdh.se; registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; registrator@chalmers.se; registrator@hhs.se; registrator@ju.se
Ämne: Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

 Hej,
Härmed bifogas UKÄ:s remiss samt en Excel-fil.

Med vänlig hälsning


Pontus Kyrk

OBS! Om du vill svara - ändra inte i e-postmeddelandets ämnesrad eller den angivna svarsadressen.
Ärendenumret kopplar svaret direkt till ditt ärende.

Universitetskanslersämbetet/The Swedish Higher Education Authority
Box 7703, Löjtnantsgatan 21
SE-103 95 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
http://www.uka.se