Från:                                           Universitetskanslersämbetet <tillsyn@uka.se>

Skickat:                                      den 11 februari 2019 09:18

Till:                                              registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mdh.se; registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; registrator@chalmers.se; registrator@hhs.se; registrator@ju.se

Ämne:                                        Ditt ärende 32-00125-19 hos Universitetskanslersämbetet

Bifogade filer:                        Disciplin2018.xlsx; disciplin_1.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 Hej,
Härmed bifogas UKÄ:s remiss samt en Excel-fil.

Med vänlig hälsning


Pontus Kyrk

OBS! Om du vill svara - ändra inte i e-postmeddelandets ämnesrad eller den angivna svarsadressen.
Ärendenumret kopplar svaret direkt till ditt ärende.

Universitetskanslersämbetet/The Swedish Higher Education Authority
Box 7703, Löjtnantsgatan 21
SE-103 95 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
http://www.uka.se