Från:                                           Marie-Thérèse Tricot

Skickat:                                      den 14 februari 2019 09:23

Till:                                              marita.hilliges@suhf.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        Remissvar Konstfack

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

 

Remiss av SUHF:s förslag till gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

 

Konstfack har inga ytterligare synpunkter på förslaget.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Genom

Marie-Thérèse Tricot

 

Marie-Thérèse Tricot
Kvalitetssamordnare/Quality Coordinator
E-mail:
marie-therese.tricot@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 42 34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga