Från:                                           Elin Norberg

Skickat:                                      den 4 februari 2019 17:05

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        VB: dnr 4.1.2-00030-2019 Remiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval;

 

KF2019/VO1/7.

 

Ärendet kan avslutas / mvh Elin

 

Från: Elin Norberg
Skickat: den 4 februari 2019 17:00
Till: 'registrator@uhr.se' <registrator@uhr.se>
Ämne: SV: dnr 4.1.2-00030-2019 Remiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval;

 

Hej,

 

Konstfack har inga synpunkter på förslaget.

 

Vänliga hälsningar

 

Elin Norberg
E-mail: elin.norberg@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
xxx
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga

 

 

 

Från: Mattias Wickberg <Mattias.Wickberg@uhr.se>
Skickat: den 14 januari 2019 15:23
Till: registrator@uu.se; registrator@lu.se; registrator@gu.se; registrator@su.se; Registrator Umeå <registrator@umu.se>; registrator@liu.se; registrator@ki.se; registrator@kth.se; registrator@ltu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@oru.se; registrator@miun.se; registrator@slu.se; registrator@bth.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@hb.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator <registrator@konstfack.se>; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mah.se; registrator@mdh.se; registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; 'registrator@hj.se' <registrator@hj.se>
Kopia: Registrator <Registrator@uhr.se>; Tuula Kuosmanen <Tuula.Kuosmanen@uhr.se>; Sara Svensson <Sara.Svensson@uhr.se>; Eva Röyter <Eva.Royter@uhr.se>
Ämne: SV: Remiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval;

 

Hej!

 

Bifogar  förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval; UHR:s  dnr 4.1.2-00030-2019. Vänligen notera att svar önskas senast den 4 februari

 

Med vänliga hälsningar

 

Mattias Wickberg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mattias Wickberg

Utredare/Analyst

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

mattias.wickberg@uhr.se

Direkt tfn/phone: + 46 (0)10-4700366

Växel tfn: +46 (0)10-4700300

Universitets- och högskolerådet/Swedish Council for Higher Education

P.O Box 45093, 

104 30 Stockholm

www.uhr.se