Från:                                           Mattias Wickberg <Mattias.Wickberg@uhr.se>

Skickat:                                      den 14 januari 2019 15:23

Till:                                              registrator@uu.se; registrator@lu.se; registrator@gu.se; registrator@su.se; Registrator Umeå; registrator@liu.se; registrator@ki.se; registrator@kth.se; registrator@ltu.se; registrator@kau.se; registrator@lnu.se; registrator@oru.se; registrator@miun.se; registrator@slu.se; registrator@bth.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@hb.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@hkr.se; registrator@his.se; registrator@hv.se; Registrator; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@mah.se; registrator@mdh.se; registrator@uniarts.se; registrator@sh.se; 'registrator@hj.se'

Kopia:                                        Registrator; Tuula Kuosmanen; Sara Svensson; Eva Röyter

Ämne:                                        [POSSIBLE SPAM] SV: Remiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval;

Bifogade filer:                        Missiv.docx; Bilaga 3 - Sändlista.docx; Bilaga 1 - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval_slutgiltig.docx; Bilaga 2 -Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval - konsekvensbeskrivning_slutgiltig.docx

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej!

 

Bifogar  förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval; UHR:s  dnr 4.1.2-00030-2019. Vänligen notera att svar önskas senast den 4 februari

 

Med vänliga hälsningar

 

Mattias Wickberg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mattias Wickberg

Utredare/Analyst

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

mattias.wickberg@uhr.se

Direkt tfn/phone: + 46 (0)10-4700366

Växel tfn: +46 (0)10-4700300

Universitets- och högskolerådet/Swedish Council for Higher Education

P.O Box 45093, 

104 30 Stockholm

www.uhr.se