Från:                                           Dag Andersson

Skickat:                                      den 9 januari 2019 11:10

Till:                                              registrator@uhr.se

Kopia:                                        Registrator; petra.nord@uhr.se; yolanda.brannstrom@uhr.se

Ämne:                                        Remiss: Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:9) om bilagan till examensbeviset samt allmänna råd

 

Hej!

 

Från Konstfacks sida är vi positiva till en mindre detaljerad föreskrift. Vi har inga övriga synpunkter på förslaget.

 

 

 

Mvh Dag Andersson
Examenshandläggare
E-mail:
dag.andersson@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se