Från:                                           Dag Andersson

Skickat:                                      den 8 januari 2019 10:29

Till:                                              registrator@uhr.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        Remiss gällande vissa följdändringar i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:6)

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Konstfack har inga synpunkter på förslaget till vissa följdändringar gällande översättningen till engelska av svenska examina.

 

 

 

Bästa hälsningar

 

Dag Andersson
Examenshandläggare
E-mail:
dag.andersson@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se