Från:                                           Elin Norberg

Skickat:                                      den 17 december 2018 10:17

Till:                                              registrator@uhr.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        SV: Remiss gällande ny Föreskrift om särskild behörighet och ändring i Universitets- och högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om områdesbehörigheter, UHR 4.1.2_01167_2018

Bifogade filer:                        Remissvar_Förslag till föreskrifter UHR_4.1.2_01167_2018.docx

 

Hej,

 

Bifogar svar från Konstfack.

 

Mvh Elin Norberg

 

Elin Norberg
E-mail: elin.norberg@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
xxx
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga

 

Från: Erica Finnerman <Erica.Finnerman@uhr.se>
Skickat: den 19 november 2018 19:36
Till: adm@newman.se; exp@fhs.se; info@beckmans.se; info@esh.se; info@hhs.se; info@johannelund.nu; info@rkh.se; info@smpi.se; missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se; Registrator Umeå <registrator@umu.se>; registrator@bth.se; registrator@chalmers.se; registrator@du.se; registrator@gih.se; registrator@gu.se; registrator@hb.se; registrator@hh.se; registrator@hig.se; registrator@his.se; registrator@hkr.se; registrator@hv.se; registrator@ju.se; registrator@kau.se; registrator@ki.se; registrator@kkh.se; registrator@kmh.se; Registrator <registrator@konstfack.se>; registrator@kth.se; registrator@liu.se; registrator@lnu.se; registrator@ltu.se; registrator@lu.se; registrator@mah.se; registrator@mdh.se; registrator@miun.se; registrator@oru.se; registrator@sh.se; registrator@slu.se; registrator@sophiahemmethogskola.se; registrator@su.se; registrator@uniarts.se; registrator@uu.se; skogsskolan@gammelkroppa.se; ths@ths.se; 'registrator@mau.se' <registrator@mau.se>; 'info@ehs.se' <info@ehs.se>; 'registrator@myh.se' <registrator@myh.se>; 'admin@sectionsuedoise.com' <admin@sectionsuedoise.com>; 'registrator@uk-ambetet.se' <registrator@uk-ambetet.se>; 'registrator@skolverket.se' <registrator@skolverket.se>; 'registrator@skolinspektionen.se' <registrator@skolinspektionen.se>; 'info@folkbildningsradet.se' <info@folkbildningsradet.se>; 'sfs@sfs.se' <sfs@sfs.se>; 'si@si.se' <si@si.se>; 'linda.geren@suhf.se' <linda.geren@suhf.se>; 'info@skl.se' <info@skl.se>; 'registrator@csn.se' <registrator@csn.se>; 'registrator@regeringen.ax' <registrator@regeringen.ax>; 'nfo-lyc@gymnasium.ax' <nfo-lyc@gymnasium.ax>; 'peter.larsson@educ.goteborg.se' <peter.larsson@educ.goteborg.se>; 'secretariat@lfsl.net' <secretariat@lfsl.net>; 'info@utlandsundervisning.se' <info@utlandsundervisning.se>; 'b.h.strandh@admin.uio.no' <b.h.strandh@admin.uio.no>; 'onh@onh.se' <onh@onh.se>; 'kansli@sulf.se' <kansli@sulf.se>
Kopia: Registrator <Registrator@uhr.se>; Eva Röyter <Eva.Royter@uhr.se>; Viveka Sahlberg <Viveka.Sahlberg@uhr.se>; Linda Puhls <Linda.Puhls@uhr.se>; Lotten Delin <Lotten.Delin@uhr.se>; Tuula Kuosmanen <Tuula.Kuosmanen@uhr.se>
Ämne: Remiss gällande ny Föreskrift om särskild behörighet och ändring i Universitets- och högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om områdesbehörigheter

 

Hej!

Härmed översänder Universitet- och högskolerådet förslag till

 

Se bifogade föreskrifter, missivbrev och konsekvensutredning

 

Eventuella synpunkter på förslagen önskas senast den 18 december 2018 och skickas till registrator@uhr.se

 

Kontaktpersoner i detta ärende är Erica Finnerman, telefon: 010-470 03 65, e-postadress erica.finnerman@uhr.se

och Linda Puhls, telefon 010-470 05 74 e-postadress linda.puhls@uhr.se.

 

Med vänlig hälsning

Erica Finnerman

 

Erica Finnerman
Utredare
Avdelningen för analys, främjande och tillträde

Erica.finnerman@uhr.se
Telefon: 010-470 03 65
Växel: 010-470 03 00

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

www.uhr.se