Från:                                           Registrator

Skickat:                                      den 13 december 2018 16:23

Till:                                              Elisabet Nordwall; Magnus Mörck

Ämne:                                        VB: Remiss gällande vissa följdändringar i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:6)

Bifogade filer:                        missiv remiss översättning av examina.pdf; Föreskrifter om ändring i UHRs föreskrifter om examensöversättning.pdf; Konsekvensutredning översättning av examina.pdf; Sändlista remiss utan kantlinjer och e-postadresser översättning av examina.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej,

 

Vem ska vara handläggare till denna remiss?.

 

Mvh

Barbara

 

Från: Jari Rusanen <Jari.Rusanen@uhr.se>
Skickat: den 13 december 2018 16:20
Till: Registrator <Registrator@uhr.se>
Kopia: Eva Röyter <Eva.Royter@uhr.se>; Tuula Kuosmanen <Tuula.Kuosmanen@uhr.se>; Ulrica Engström Nilsson <Ulrica.Engstrom.Nilsson@uhr.se>
Ämne: Remiss gällande vissa följdändringar i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:6)

 

Hej!

 

Härmed översänder Universitet- och högskolerådet förslag till vissa följdändringar gällande:
- Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina

 

Se bifogade missivbrev, föreskrifter, konsekvensutredning och sändlista.

 

Eventuella synpunkter på förslagen önskas senast den 10 januari 2019 och skickas till registrator@uhr.se.

 

Eventuella frågor besvaras av Jari Rusanen på telefon 010-470 04 42 eller via e-post: jari.rusanen@uhr.se.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Jari Rusanen

Handläggare vid Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

 

jari.rusanen@uhr.se

Telefon: 010-470 04 42

Växel:  010-470 03 00

 

Universitets- och högskolerådet

Box 450 93

104 30 Stockholm

 

www.uhr.se