Från:                                           Elisabet Nordwall

Skickat:                                      den 6 december 2018 13:10

Till:                                              andrea.lins@sis.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        SV: SIS-Remiss 17866 Femårsöversyn - IT-standarder för Lärande (KF2018/VO1/38)

Bifogade filer:                        Konstfack_ Svarsblankett_Remiss17866_SS10700.doc

 

 

 

Elisabet Nordwall
Förvaltningschef/University Director
E-mail:
elisabet.nordwall@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 13
Mobile: + 46 70-229 03 06
Fax: + 46 8 450 41 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
Konstfack

FE 24

SE- 838 73 Frösön

Refnr: 940

Ny logga

 

Från: Registrator
Skickat: den 6 december 2018 10:55
Till: Elisabet Nordwall <Elisabet.Nordwall@konstfack.se>
Ämne: VB: SIS-Remiss 17866 Femårsöversyn - IT-standarder för Lärande

 

Hej Elisabet,

 

En remiss till dig med dnr KF2018/VO1/38.

Sista dag att svara 2019-04-29

Ange dnr när du sickar kopia på svaret till registrator.

 

Mvh

Barbara

 

Med vänlig hälsning

 

Barbara Pawlak
Registrator
E-mail: barbara.pawlak@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 4108
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
xxx
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga

 

 

 

 

 

Från: Andrea Lins <andrea.lins@sis.se>
Skickat: den 5 december 2018 12:23
Till: Remissmottagare <remissmottagare@sis.se>
Ämne: SIS-Remiss 17866 Femårsöversyn - IT-standarder för Lärande

 

cid:image001.png@01D08BEF.33516000

Är standarden fortfarande aktuell?

Vi behöver dina synpunkter för att ta reda på om den svenska standard som presenteras i bifogade remiss är aktuell eller om den bör revideras eller eventuellt upphävas.

Remissen omfattar:
SS 10700:2013, utgåva 2, Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat .

 

Standarden kan beställas från SIS Förlag, tfn 08-555 523 10.

Svaret på remissen och eventuella kommentarer (använd bifogade svarsblankett) skickas senast 2019-04-29 till mailto:andrea.lins@sis.se

Ansvarig för remiss 17866 är den Tekniska kommittén IT-standarder för Lärande, SIS/TK 450.

SIS har copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. Detta gäller även rent nationell svensk standard och förslag till rent nationell standard. Du kan läsa mer om detta i "Upphovsrätt och standarder" eller i "Överlåtelse av upphovsrätt" under Allmänna villkor på www.sis.se.

Med vänlig hälsning

Jolanta Wallström
Projektledare

SIS, Swedish Standards Institute
Box 45443
104 31  STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM

Telefon: 08-55552023
e-post: jolanta.wallstrom@sis.se
Internet:
http://www.sis.se

------------------------------------

.