Från:                                           Andrea Lins <andrea.lins@sis.se>

Skickat:                                      den 5 december 2018 12:23

Till:                                              Remissmottagare

Ämne:                                        SIS-Remiss 17866 Femårsöversyn - IT-standarder för Lärande

Bifogade filer:                        Remiss17866.doc; Svarsblankett_Remiss17866_SS10700.doc; SS_10700_2013.PDF

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

cid:image001.png@01D08BEF.33516000

Är standarden fortfarande aktuell?

Vi behöver dina synpunkter för att ta reda på om den svenska standard som presenteras i bifogade remiss är aktuell eller om den bör revideras eller eventuellt upphävas.

Remissen omfattar:
SS 10700:2013, utgåva 2, Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat .

 

Standarden kan beställas från SIS Förlag, tfn 08-555 523 10.

Svaret på remissen och eventuella kommentarer (använd bifogade svarsblankett) skickas senast 2019-04-29 till mailto:andrea.lins@sis.se

Ansvarig för remiss 17866 är den Tekniska kommittén IT-standarder för Lärande, SIS/TK 450.

SIS har copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. Detta gäller även rent nationell svensk standard och förslag till rent nationell standard. Du kan läsa mer om detta i "Upphovsrätt och standarder" eller i "Överlåtelse av upphovsrätt" under Allmänna villkor på www.sis.se.

Med vänlig hälsning

Jolanta Wallström
Projektledare

SIS, Swedish Standards Institute
Box 45443
104 31  STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM

Telefon: 08-55552023
e-post: jolanta.wallstrom@sis.se
Internet:
http://www.sis.se

------------------------------------

.