Från:                                           Yolanda Brännström <Yolanda.Brannstrom@uhr.se>

Skickat:                                      den 29 november 2018 15:02

Till:                                              info@beckmans.se; registrator@bth.se; registrator@chalmers.se; mail@ericastiftelsen.se; registrator@esh.se; info@evidens4u.se; registrator@fhs.se; skogsskolan@gammelkroppa.se; registrator@gih.se; registrator@gu.se; registrator@hhs.se; registrator@du.se; registrator@hb.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; registrator@his.se; registrator@hkr.se; registrator@hv.se; info@johannelund.nu; registrator@kau.se; registrator@ki.se; Registrator; info@kkh.se; registrator@kmh.se; registrator@kth.se; registrator@liu.se; registrator@lnu.se; registrator@ltu.se; registrator@lu.se; registrator@mau.se; registrator@miun.se; registrator@mdh.se; adm@newman.se; info@rkh.se; info@sapu.se; info@sophiahemmethogskola.se; registrator@ju.se; registrator@uniarts.se; info@smi.se; registrator@su.se; info@cbti.se; registrator@slu.se; registrator@sh.se; Registrator Umeå; registrator@uu.se; registrator@oru.se; info@altutbildning.se; ths@ths.se; info@ladok.se; Mauritz Danielsson; registrator@uka.se; registrator@uka.se; sfs@sfs.se; doktorand@sfs.se; marita.hilliges@suhf.se; pia.vallgarda@suhf.se

Kopia:                                        Petra Nord; Yolanda Brännström; Registrator

Ämne:                                        UHR Remiss 4.1.2-01267-2018

Bifogade filer:                        UHR Remiss 4.1.2-01267-2018.pdf

 

 

Hej,

 

Vänligen vidarebefordra bifogad remiss till relevant/a person/er inom er organisation.

 

Denna remiss skickas endast per e-post. Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till registrator@uhr.se, senast den 11 januari 2019.

Eventuella frågor besvaras av Yolanda Brännström (yolanda.brannstrom@uhr.se) och Petra Nord (petra.nord@uhr.se).

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Yolanda Brännström och Petra Nord

 

Utredare

ENIC-NARIC Sverige

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet

Box 45093

S-104 30 Stockholm

www.uhr.se

 

cid:image001.png@01CE0914.C7549C50