Från:                                               Erica Finnerman <Erica.Finnerman@uhr.se>

Skickat:                                          den 19 november 2018 19:36

Till:                                                  adm@newman.se; exp@fhs.se; info@beckmans.se; info@esh.se; info@hhs.se; info@johannelund.nu; info@rkh.se; info@smpi.se; missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se; Registrator Umeå; registrator@bth.se; registrator@chalmers.se; registrator@du.se; registrator@gih.se; registrator@gu.se; registrator@hb.se; registrator@hh.se; registrator@hig.se; registrator@his.se; registrator@hkr.se; registrator@hv.se; registrator@ju.se; registrator@kau.se; registrator@ki.se; registrator@kkh.se; registrator@kmh.se; Registrator; registrator@kth.se; registrator@liu.se; registrator@lnu.se; registrator@ltu.se; registrator@lu.se; registrator@mah.se; registrator@mdh.se; registrator@miun.se; registrator@oru.se; registrator@sh.se; registrator@slu.se; registrator@sophiahemmethogskola.se; registrator@su.se; registrator@uniarts.se; registrator@uu.se; skogsskolan@gammelkroppa.se; ths@ths.se; 'registrator@mau.se'; 'info@ehs.se'; 'registrator@myh.se'; 'admin@sectionsuedoise.com'; 'registrator@uk-ambetet.se'; 'registrator@skolverket.se'; 'registrator@skolinspektionen.se'; 'info@folkbildningsradet.se'; 'sfs@sfs.se'; 'si@si.se'; 'linda.geren@suhf.se'; 'info@skl.se'; 'registrator@csn.se'; 'registrator@regeringen.ax'; 'nfo-lyc@gymnasium.ax'; 'peter.larsson@educ.goteborg.se'; 'secretariat@lfsl.net'; 'info@utlandsundervisning.se'; 'b.h.strandh@admin.uio.no'; 'onh@onh.se'; 'kansli@sulf.se'

Kopia:                                            Registrator; Eva Röyter; Viveka Sahlberg; Linda Puhls; Lotten Delin; Tuula Kuosmanen

Ämne:                                            Remiss gällande ny Föreskrift om särskild behörighet och ändring i Universitets- och högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om områdesbehörigheter

Bifogade filer:                              missiv remiss särskild behörighet.pdf; Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet.pdf; Föreskrifter om ändring i Universitets föreskrifter om områdesbehörigheter.pdf; Konsekvensutredning särskild behörighetEND.pdf; Sändlista remiss utan kantlinjer och e-postadresser, särskild behörighet.pdf

 

Uppföljningsflagga:                   Följ upp

Flagga:                                           Har meddelandeflagga

 

Hej!

Härmed översänder Universitet- och högskolerådet förslag till

 

Se bifogade föreskrifter, missivbrev och konsekvensutredning

 

Eventuella synpunkter på förslagen önskas senast den 18 december 2018 och skickas till registrator@uhr.se

 

Kontaktpersoner i detta ärende är Erica Finnerman, telefon: 010-470 03 65, e-postadress erica.finnerman@uhr.se

och Linda Puhls, telefon 010-470 05 74 e-postadress linda.puhls@uhr.se.

 

Med vänlig hälsning

Erica Finnerman

 

Erica Finnerman
Utredare
Avdelningen för analys, främjande och tillträde

Erica.finnerman@uhr.se
Telefon: 010-470 03 65
Växel: 010-470 03 00

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

www.uhr.se