Från:                                           Helen Engman

Skickat:                                      den 24 september 2018 10:44

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        FW: Remiss  -  UHR:s svensk-engelska ordbok version 11

Bifogade filer:                        Följebrev till remiss UHR sv-en ordbok version11.pdf; UHR-ordboken v 11, remissutskick 2018-09-21.docx

 

 

 

Från: Jari Rusanen <Jari.Rusanen@uhr.se>
Datum: fredag 21 september 2018 17:05
Till: helpe <helen.engman@konstfack.se>
Ämne: Remiss - UHR:s svensk-engelska ordbok version 11

 

Kära kollegor i referensgruppen,

 

Bifogad finner ni årets remiss för UHR:s svensk engelska ordbok och även följebrevet med instruktioner.

 

Deadline för remissen är den 12 oktober 2018. Vi ser framemot era svar.

 

Jag vill även passa på att önska er en trevlig helg!

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Jari Rusanen

Handläggare vid Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

 

jari.rusanen@uhr.se

Telefon: 010-470 04 42

Växel:  010-470 03 00

 

Universitets- och högskolerådet

Box 450 93

104 30 Stockholm

 

www.uhr.se