Från:                                           Kristina Sandin

Skickat:                                      den 13 september 2018 09:03

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        SV: Angående Remissvar

 

Hej

 

Vi lämnade inga synpunkter.

 

Hälsningar

Kristina

 

Från: Registrator
Skickat: den 12 september 2018 14:49
Till: Kristina Sandin <Kristina.Sandin@konstfack.se>
Ämne: Angående Remissvar

 

Hej Kristina,

 

Det saknas fortfarande svar på remissen med dnr KF2018/VO1/11 angående Nytt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ladokkonsortiets parter och Ladokkonsortiet.

Sista dag att svara var 2018-04-27. Även om ni inte har lämnat några synpunkter, behöver jag få besked om detta…. per mail,  för att kunna avsluta ärendet.

 

Mvh

Barbara

 

Med vänlig hälsning

 

Barbara Pawlak
Registrator
E-mail: barbara.pawlak@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 4108
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
xxx
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny logga