Från:                                           Jan Hjalmarsson

Skickat:                                      den 10 september 2018 08:18

Till:                                              u.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        U2018/02662/F Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

Bifogade filer:                        Remiss_Personuppgiftsbehandling_forskningsbiblioteken_20180911.docx

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej,

 

Här kommer vårt remissvar från Konstfack.

 

Med vänlig hälsning

 

Jan Hjalmarsson

 

 

Jan Hjalmarsson
Bibliotekschef / Head of Library
E-mail:
jan.hjalmarsson@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se