Från:                                           Magnus Mörck

Skickat:                                      den 3 september 2018 16:39

Till:                                              u.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        U2018/01749/UH Yttrande Konstfack

Bifogade filer:                        Yttrande över Validering.docx; Yttrande över Validering.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej!

Översänder härmed Konstfacks yttrande.

 

Till Konstfacks registrator: KF 2018/V01/22. Ärendet är härmed avslutat.

 

 

Med vänliga hälsningar

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art