Från:                                           Magnus Mörck

Skickat:                                      den 12 juli 2018 10:32

Till:                                              u.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        Konstfacks remissvar ang U2018/01551/GV

Bifogade filer:                        KF2018V0112docx.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Här kommer Konstfacks remissvar över U2018/01551/GV.

Konstfacks diarienummer KF2018/V01/12.

 

 

Med vänliga hälsningar

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art