Från:                                           Magnus Mörck

Skickat:                                      den 29 juni 2018 18:35

Till:                                              remiss@uka.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        Yttrande Kvalitetssäkring av forskning

Bifogade filer:                        Yttrande över Kvalitetssäkring av forskning.docx; Yttrande över Kvalitetssäkring av forskning.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Flag for follow up

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Härmed översändes Konstfacks yttrande över rapporten Kvalitetssäkring av forskning (111-331-17) Konstfack dnr KF2018/VO1/16.

 

 

Trevlig sommar!

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art