Från:                                           Magnus Mörck

Skickat:                                      den 25 juni 2018 13:54

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        KF 2018/V01/18

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Konstfack avstod från att lämna synpunkter på remissen.

Ärendet kan härmed avslutas.

 

 

Med vänliga hälsningar

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art