Från:                                           Hilde Altern

Skickat:                                      den 18 juni 2018 12:23

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        VB: U2018/01124/S Konstfack

Bifogade filer:                        Remissvar, Konstfack - Med undervisningsskicklighet i centrum.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Hej,

 

Nedanstående gäller KF 2018/VO1/17

 

/Hilde

 

Hilde Altern
Administrativ studierektor / Administrative Director of Studies
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik / Department of Visual Arts and Sloyd Education
E-mail: hilde.altern@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 76

PNG-24-Art

 

 

 

Från: Hilde Altern
Skickat: den 18 juni 2018 12:23
Till: 'u.registrator@regeringskansliet.se' <u.registrator@regeringskansliet.se>
Ämne: U2018/01124/S Konstfack

 

Hej,

 

Bifogar Konstfacks remissvar gällande U2018/01224/S.

 

Med vänlig hälsning,

 

Hilde Altern
Administrativ studierektor / Administrative Director of Studies

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik / Department of Visual Arts and Sloyd Education
E-mail: hilde.altern@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 76
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
407
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PNG-24-Art