Från:                                           Magnus Mörck

Skickat:                                      den 11 juni 2018 11:36

Till:                                              u.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia:                                        Registrator

Ämne:                                        Konstfacks svar ang U2018/00382/UH

Bifogade filer:                        U201800382UH_KF.pdf

 

Hej!

Här kommer Konstfacks svar på remissen U2018/00382/UH.

Ber om ursäkt för att svaret är försenat.

 

 

Med vänliga hälsningar

Magnus Mörck


Chef, UFA
Telefon: 08 450 41 37
Mobil: 0767 24 51 92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
Besöksdress: LM Ericssons väg 14
Postadress: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Växeln: 08 450 41 00
www.konstfack.se

PNG-24-Art