Från:                                           Hilde Altern

Skickat:                                      den 11 maj 2018 10:49

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        VB: Remiss av förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102)

 

Hej,

 

Detta gäller vårt diarienummer KF2018/VO1/23. Ärendet kan avslutas.

 

Med vänlig hälsning,

 

Hilde Altern
Administrativ studierektor / Administrative Director of Studies
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik / Department of Visual Arts and Sloyd Education
E-mail: hilde.altern@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 76

PNG-24-Art

 

 

 

Från: Hilde Altern
Skickat: den 11 maj 2018 10:48
Till: 'remiss.gys@skolverket.se' <remiss.gys@skolverket.se>
Ämne: Remiss av förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102)

 

Hej,

 

Konstfack kommer inte att lämna några synpunkter på Remiss av förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan. Ert diarienummer 2018:802.

 

Med vänlig hälsning,

 

Hilde Altern
Administrativ studierektor / Administrative Director of Studies

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik / Department of Visual Arts and Sloyd Education
E-mail: hilde.altern@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 76
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
407
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PNG-24-Art