Från:                                           Remiss.Gys <remiss.gys@skolverket.se>

Skickat:                                      den 9 maj 2018 12:50

Till:                                              do@do.se; registrator@skolinspektionen.se; spsm@spsm.se; info@mucf.se; kansliet@dhb.se; info@friskola.se; hso@hso.se; info@ideburenskola.se; info@likaunika.org; info@svea.org; info@skl.se; fub@fub.se; info@visnet.se; info@folkbildningradet.se; info@sverigeselevkarer.se; info@svea.org; remiss@lararforbundet.se; lr@lr.se; info@skolledarna.se; info@hufb.se; kontakt@up.se; malmostad@malmo.se; gymnasienamnd@orebro.se; umea.kommun@umea.se; info@vaxjo.se; bollnas@bollnas.se; umea.kommun@umea.se; bergs.kommun@berg.se; skolan@sundsvall.se; kommunen@hassleholm.se; Registrator; info@mah.se; astrid.tursell@mah.se; Umea.universitet@umu.se; Magnus.Ferry@pedag.umu.se; info@gu.se; info@lnu.se; registrator@oru.se

Ämne:                                        Skolverkets remiss av förslag till ändringar i SKOLFS 2017:102

Bifogade filer:                        Ändringsföreskrift av SKOLFS 2017-102_remiss.pdf; Konsekvensutredning_remiss.pdf; Missivbrev.pdf; Sändlista_remiss.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Remiss av förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan

 

Skolverket vill härmed ge remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast den 4 juni 2018.

Skicka gärna svar som e-post till remiss.gys@skolverket.se

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Madeleine Roghult

Undervisningsråd
Skolverket

Handläggning, Lärarlegitimation 2
Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fjärde Bassängvägen 15
Telefon: 08-527 331 70
www.skolverket.se