Från:                                           Erica Finnerman <Erica.Finnerman@uhr.se>

Skickat:                                      den 23 april 2018 09:32

Till:                                              info@esh.se; info@hhs.se; info@kkh.se; info@uniarts.se; marie.andersson@rkh.se; registrator@bth.se; registrator@chalmers.se; registrator@du.se; registrator@fhs.se; registrator@gih.se; registrator@gu.se; registrator@hb.se; registrator@hh.se; registrator@hig.se; registrator@his.se; registrator@hkr.se; registrator@hv.se; registrator@ju.se; registrator@kau.se; registrator@ki.se; registrator@kmh.se; Registrator; registrator@kth.se; registrator@liu.se; registrator@lnu.se; registrator@ltu.se; registrator@lu.se; registrator@mah.se; registrator@mdh.se; registrator@miun.se; registrator@oru.se; registrator@sh.se; registrator@slu.se; registrator@sophiahemmethogskola.se; registrator@su.se; registrator@uu.se; umea.universitet@adm.umu.se; registrator@mau.se; skogsskolan@gammelkroppa.se; ths@ths.se; missionsskolan@efk.se; registrator@myh.se; registrator@uk-ambetet.se; registrator@skolverket.se; registrator@skolinspektionen.se; sfs@sfs.se; linda.geren@suhf.se; info@skl.se; registrator@csn.se; registrator@regeringen.ax; info-lyc@gymnasium.ax; secretariat@lfsl.net; admin@sectionsuedoise.com; info@utlandsundervisning.se; b.h.strandh@admin.uio.no; onh@onh.se; kansli@sulf.se

Ämne:                                        Remiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval, dnr 4.1.2-00371-2018

Bifogade filer:                        Sändlista remiss 20131.pdf

 

Hej!

Jag beklagar att sändlistan till tidigare utskickad remiss inte kom med i utskicket. Den kommer här istället.

 

Med vänlig hälsning

Erica Finnerman

 

Erica Finnerman
Utredare
Avdelningen för analys, främjande och tillträde

Erica.finnerman@uhr.se
Telefon: 010-470 03 65
Växel: 010-470 03 00

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

www.uhr.se