Från:                                           Agnes Ers <agnes.ers@uka.se>

Skickat:                                      den 18 april 2018 09:37

Till:                                              Agnes Ers

Ämne:                                        Remiss

Bifogade filer:                        Remiss UKÄ reg nr 111-331-17.pdf; rapport-2018-04-09-kvalitetssakring-forskning-regeringsuppdrag.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Härmed översänds remiss av rapporten Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag (2018:2 R).

 

Enligt uppdrag

 

Agnes Ers
Utredare/Project Manager
Fil.dr/Ph.D


Ledningsstöd/Director General’s Office
Universitetskanslersämbetet/Swedish Higher Education Authority
Besöksadress: Löjtnantsgatan 21
Box 7703, SE-103 95 Stockholm, Sweden 
Tfn/Phone: +46 8 563 086 67

www.uka.se