Från:                                           Hilde Altern

Skickat:                                      den 3 april 2018 16:02

Till:                                              Registrator

Ämne:                                        VB: Diarienummer 9.1.1-2017-1990

Bifogade filer:                        Yttrande, Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter, Konstfack.pdf; SBi18040315560.pdf

 

Hej,

 

Detta gäller vårt diarienummer KF2018/VO1/9. Jag bifogar även signerat, inscannat, yttrande.

 

Hilde

 

Hilde Altern
Utbildningssamordnare / Education Coordinator
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik / Department of Visual Arts and Sloyd Education
E-mail:
hilde.altern@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 76

PNG-24-Art

 

 

 

Från: Hilde Altern
Skickat: den 3 april 2018 16:01
Till: 'remiss.design@skolverket.se' <remiss.design@skolverket.se>
Ämne: Diarienummer 9.1.1-2017-1990

 

Hej,

 

Härmed översändes Konstfacks synpunkter på remissen av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter, ert diarienummer 9.9.1-2017-1990.

 

Signerat original kommer med vanlig post.

 

Med vänlig hälsning,

 

Hilde Altern
Utbildningssamordnare / Education Coordinator

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik / Department of Visual Arts and Sloyd Education
E-mail:
hilde.altern@konstfack.se
Phone: + 46 8 450 41 76
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack
University of Arts, Crafts and Design
Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 450 41 00
www.konstfack.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fakturaadress / Billing address:
407
Konstfack
FE 24
SE-838 73 Frösön, Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PNG-24-Art