Från:                                           Gunilla Rooke <Gunilla.Rooke@skolverket.se>

Skickat:                                      den 12 mars 2018 17:48

Till:                                              arbetsmiljoverket@av.se; registrator@arbetsformedlingen.se; info@barnombudsmannen.se; registrator@csn.se; cetis@cetis.liu.se; chalmers@chalmers.se; datainspektionen@datainspektionen.se; do@do.se; kommun@finspang.se; info@friskola.se; goteborg@goteborg.se; registrator@gu.se; hso@hso.se; registrator@du.se; registrator@hig.se; registrator@hh.se; info@hkr.se; info@ideburenskola.se; ifau@ifau.uu.se; information@kau.se; Registrator; registrator@kth.se; info@lnu.se; registrator@liu.se; registrator@ltu.se; registrator@lu.se; remiss@lararforbundet.se; lr@lr.se; info@mau.se; registrator@myh.se; registrator@mdh.se; registrator@skolinspektionen.se; spsm@spsm.se; scb@scb.se; registrator@su.se; info@sverigeselevkarer.se; info@svea.org; info@sverigeselevrad.se; info@sverigesingenjorer.se; info@skl.se; info@skolledarna.se; info@teknikforetagen.se; registrator@umu.se; registrator@uhr.se; registrator@uk-ambetet.se; registrator@uu.se; info@visnet.se; osthammardirekt@osthammar.se

Ämne:                                        Remiss Ämnet design

Bifogade filer:                        Missiv remiss ändringsföreskrifter för omklassificering av ämnet design .pdf; Konsekvensutredning design -remiss.pdf; Ändringsföreskrift behörighet i yrkesämnen SKOLFS 2012 4.pdf; Ändringsföreskrift behörighet vissa ämnen SKOLFS 2011 159-1.pdf

 

Skolverket remitterar härmed förslag till omklassificering av ämnet design inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

 

Bifogar missiv med vidare information. Remisstiden pågår 12 mars - 6 april.

 

 

Gunilla Rooke

Skolverket

Läroplaner, enheten för gymnasieskola

Fleminggatan 14

106 20 Stockholm

tel. 08-527 336 91