Bo Westerlund

Bo Westerlund
Titel
Seniorprofessor
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Industridesign
Beskrivning

Bo Westerlund, MFA, Fil.Dr.

Westerlunds egen forskning har fokus på designprocesser, metoder och ansatser designer kan arbeta med för att skapa förslag till produkter, tjänster och system som kommer att betraktas som meningsfulla av framtida användare och andra intressenter. Den är i första hand inriktad på att utforska samkunskapande ansatser, co-design, där designers och andra deltagare tillsammans skapar kunskap om och presenterar förslag på meningsfull framtida användning. Han är nu engagerad i forskningsprojektet Plats och rum för vård i livets slut och nyligen i Design, bortom tjänst och produkt.

Han är utbildad på Konstfack och efter masterexamen 1985 startade han konsultfirman Industridesignbyrån med en kollega. Efter femton år som konsult började Westerlund forska genom designarbete och försvarade sin doktorsavhandling Design Space Exploration, co-operative creation of proposals for desired interactions with future artefacts 2009. Han har också arbetat på andra högskolor och universitet.

Se mer om Bo Westerlund och designforskning på

 

Publikationer, konstnärlig output och konferensbidrag