Kursplaner

För alla kurser ska det finnas kursplaner. Kursplanen fastställs som regel av Nämnden för utbildning och forskning (NUF). Vad som ska anges i en kursplan (poäng, lärandemål, huvudsakligt innehåll, kurslitteratur osv) är reglerat av Högskoleförordningen. Här kan du ladda ner de senaste uppdaterade kursplanerna som gäller för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan 300 hp.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan 300 hp
( gäller antagna fr o m HT 2011)

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan 300 hp består av ubildningsvetenskaplig kärna 60 hp, ett huvudämne om 120 hp, ett andra ämne om 90 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp.


Kurser inom Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna - Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp
Kursplan, UVK – Delaktighet, skola, samhälle I.pdf
Kursplan, UVK – Delaktighet, skola, samhälle II.pdf
Kursplan, UVK – Didaktik och forskningsmetodik I.pdf
Kursplan, UVK – Didaktik och forskningsmetodik II.pdf
Kursplan, UVK – Bedöma och värdera.pdf
Kursplan, UVK - Delaktighet och inkludering.pdf

Ämneskurser - Den studerande läser Bild 120 hp och Media 90 hp eller Design 90 hp
På grundnivå ingår följande kurser i ämnet Bild:
Kursplan, BILD – Visuell kommunikation I.pdf
Kursplan, BILD – Rumslig gestaltning.pdf
Kursplan, BILD – Yta och illusion I.pdf
Kursplan, BILD – Visuell kommunikation II.pdf
Kursplan, BILD - Yta och illusion II.pdf
Kursplan, BILD – Barns och ungdomars visuella kulturer.pdf
Kursplan, BILD – Narration.pdf
Kursplan, BILD - Materiell kultur.pdf

På grundnivå ingår följande kurser i ämnet Media:
Kursplan, MEDIA – Rörlig bild, kommunikation och lärande.pdf
Kursplan, MEDIA – Fotografisk bild, kommunikation och lärande.pdf
Kursplan, MEDIA - Multimodala verktyg, kommunikation och lärande.pdf

På avancerad nivå ingår följande kurser i ämnet Media:
Kursplan, MEDIA - Fördjupning i media.pdf
Kursplan, MEDIA - Medier kunskapssyn och lärande. 15p.pdf
Kursplan, MEDIA - Narration genrer och lärande.pdf

På grundnivå ingår följande kurser i ämnet Design:
Kursplan, DESIGN – Introduktion till designprocessen.pdf
Kursplan, DESIGN – Designprocesser.pdf
Kursplan, DESIGN – Material, hållbarhet och utställningsrummet.pdf
Kursplan, DESIGN - Den pedagogiska platsen.pdf

På avancerad nivå ingår följande kurser i ämnet Design:
Kursplan, DESIGN - Fördjupning i design.pdf
Kursplan, DESIGN - Materiella kulturstudier.pdf

VFU - Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 hp
Kursplan, VFU för gymnasieskolan I.pdf
Kursplan, VFU för gymnasieskolan II.pdf
Kursplan, VFU för gymnasieskolan III.pdf

Uppdaterad: 17 juni 2011
Sidansvarig: Annika Pettersson