Vårutställningen 2019: Curatorer och formgivare

1 februari 2019

Årets vårutställning cureras av Emily Fahlén och Asrin Haidari, och det visuella konceptet är skapat av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist.

Foto: Märta Thisner


Emily Fahlén och Asrin Haidari arbetar tillsammans under namnet MinT. Tillsammans med konstnärer, organisationer och specifika lokaliteter uppehåller sig deras curering vid rörelser i tid: politiska, geografiska och konstnärliga. Fahlén och Haidari kommer senast från uppdraget som konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2018: Tidjord, en utställning med ett vidsträckt program som använde det norrbottniska landskapet och det omgärdande mörkret som en premiss att tänka utifrån och arbeta med. Dessförinnan har de båda under flera års tid arbetat på Tensta konsthall i nordvästra Stockholm med lokala och internationella konstprojekt.

Luleåbiennalen 2018: luleabiennial.se/sv/biennalen/om

 


Det visuella konceptet för vårutställningen 2019, skapat av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist, uppmuntrar besökarna att problematisera ekonomismen i samhället som inte bara omvandlar relationer till ett spel om kronor och ören, utan även genomsyrar språket: vi spenderar tid, we pay attention.

Med konceptet vill de belysa det konstnärliga yrkets position i samhället, bryta upp sociala och språkliga strukturer, samt väcka tankar om ett samhälle som snarare värderar fokus, tid och tanke.

Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist delar ett kontor i Stockholm där de tillsammans jobbar med bl.a. böcker, tidningar, illustration och grafik. De undervisar och föreläser också i design och teori.

Båda har en examen i visuell kommunikation från Konstfack. Jennifers examensarbete "Form & Formalia" fick utmärkelsen Ung Svensk Form 2018. Moa är publicerad med essän "Nation som Dekoration" i tidningen Tecknaren 2017, baserad på undersökningar från sitt examensarbete.

Jennifer Bergkvist: www.jenniferbergkvist.se
Moa Sundkvist: www.moasundkvist.se

Uppdaterad: 1 februari 2019
Sidansvarig: