Sara Teleman nu bekräftad professor i visuell kommunikation

28 februari 2019

Efter överklagande och ny process har Lärarförslagsnämnden på Konstfack åter rankat Sara Teleman som den främsta kandidaten för professuren i visuell kommunikation med inriktning illustration och bildberättande.

Sara TelemanNär Överklagandemyndigheten tog sig an ärendet efter ett överklagande från en av de sökande anmärkte de på att det inte var jämn könsfördelning inom sakkunniggruppen (tre kvinnor). Mot denna bakgrund beslutade Konstfack att göra om hela tillsättningsprocessen. Samtliga sökande erbjöds att kvarstå som sökande, nya sakkunniga utsågs (en man och två kvinnor), nya provföreläsningar samt intervjuer genomfördes. Lärarförslagsnämnden, som under processen också hunnit få nya ledamöter, var enig i sitt beslut att för rektor föreslå Teleman.

- Vi är glada över att vi är i hamn. Processen har inneburit stor press på de närmast inblandade men också inneburit oro för studenter och lärarlag som påverkats av den osäkerhet som rått. Dock är det viktigt att följa lagar och regelverk: Vi kan nu vara helt säkra på att allt i denna utlysning prövats korrekt och att utfallet är riktigt, säger Konstfacks rektor Maria Lantz.


Sara Teleman: www.sarateleman.com

(Foto: Jenny Gustafsson)

Uppdaterad: 28 februari 2019
Sidansvarig: